نویسنده = جواهری، محمد امین
تعداد مقالات: 1
1. تحصیل‌زدگی و دستمزدها در بازار کار: شواهدی از داده‌های فردی ایران

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 345-368

غلامرضا کشاورز؛ محمد امین جواهری