نویسنده = بخشی پور، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر رقابت وارداتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 909-927

زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت؛ جواد بخشی پور