نویسنده = مدنی زاده، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۱-۱۳۹۲

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 569-594

محمد حسین رحمتی؛ علی کریمی راد؛ سید علی مدنی زاده