نویسنده = محمدزاده، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف‌کننده

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-33

پرویز محمدزاده؛ محمدباقر بهشتی؛ اکرم اکبری