نویسنده = رمضانی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات مرزی در تجارت دوجانبه ایران و شرکای برتر تجاری: رویکرد الگوی جاذبه غیرخطی

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 245-269

مهدی یزدانی؛ مینا صادقی؛ هادی رمضانی