نویسنده = طباطبایی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشگران بین‌المللی با استفاده از مدل جاذبه

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 215-243

محسن نظری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید مهدی طباطبایی