نویسنده = محمودی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. رقابت پذیری صادراتی پسته ایران دربازارهای جهانی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 951-976

ابوالفضل محمودی؛ سحر جلالی