نویسنده = سلیمیان، صلاح
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی بنگاه ها در صورت وجود انواع مصرف کنندگان (باتجربه و بی تجربه)

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-68

کیومرث شهبازی؛ صلاح سلیمیان