نویسنده = علی، عدی
تعداد مقالات: 2
1. اثر شوک‌های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در ایران

دوره 54، شماره 1، بهار 1398، صفحه 233-251

محمد مولایی؛ عدی علی