نویسنده = حیدری ظهیری، نازی
تعداد مقالات: 1
1. ارزش‌ اقتصادی ویژگی‌های چندگانه برنج مبتنی بر رویکرد ترجیحات اظهارشده مصرف‌کنندگان شهر ساری

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 495-512

حمید امیرنژاد؛ نازی حیدری ظهیری؛ احمدرضا شاهپوری