نویسنده = عابدی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری سبز در اقتصاد ایران

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 633-658

سمانه عابدی؛ آرین دانشمند؛ شیما نوریان