نویسنده = عبدی، یونس
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های مختلف: کاربردی از الگوی پانل توبیت

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 253-284

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ یونس عبدی