نویسنده = محمد حسین رحمتی
تعداد مقالات: 4
1. تخمین هزینه جابه‏ جایی نیروی کار در یک مدل ساختاری اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 27-56

محمد حسین رحمتی؛ علی چوبداران


3. حل معماهای بهره‌وری با تخمین نااریب تابع تولید صنعتی در ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 801-830

عسل پیله وری؛ محمد حسین رحمتی


4. بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۱-۱۳۹۲

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 569-594

محمد حسین رحمتی؛ علی کریمی راد؛ سید علی مدنی زاده