نویسنده = معصومه عزیزخانی
اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی خودروهای سواری بر مصرف بنزین در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

10.22059/jte.2023.351978.1008757

علی اصغر سالم؛ سیاب ممی پور؛ معصومه عزیزخانی