نویسنده = ای، غلامعلی شرزه
تعداد مقالات: 3
3. تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

امیر حسین چیذری؛ غلامعلی شرزه ای؛ علی کرامت زاده