نویسنده = صمدی، دکتر سعید
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

دکتر سعید صمدی؛ سید عبدالمجید جلائی


2. شناخت جنبه های اقتصادی سیاستهای کاهش فقر

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

دکتر محمود متوسلی؛ دکتر سعید صمدی