نویسنده = جلائی، سید عبدالمجید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کشش بین واردات کالای واسطه‎ای، نیروی کار و سرمایه در ایران رهیافت تابع هزینة ترانسلوگ

دوره 43، شماره 1، تابستان 1387

سید عبدالمجید جلائی؛ زین العابدین صادقی؛ حسن اعمی بنده قرائی


2. تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

دکتر سعید صمدی؛ سید عبدالمجید جلائی