نویسنده = اسفیدانی، محمد رحیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385

هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی


2. بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

دکتر مجید صباغ کرمانی؛ محمد رحیم اسفیدانی