نویسنده = اصفهانی، رحیم دلالی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد تئوری مقدار بهینة پول در ایران

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

رحیم دلالی اصفهانی؛ محمد واعظ برزانی؛ محمد سعید قیاسوند


2. ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

رحیم دلالی اصفهانی؛ هوشنگ شجری؛ محسن رنانی؛ سهراب دل انگیزان