نویسنده = عبدلی، قهرمان
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری؛ با تأکید بر دیدگاه اسلامی

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 121-138

قهرمان عبدلی؛ مهدی موحدی بکنظر