نویسنده = امیری، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پایداری غیرخطی تورم در کشورهای صادرکننده‌ی نفت با استفاده از مدل DREOP

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 761-787

حسین امیری؛ سید جعفر جمالی؛ احمد ملابهرامی


2. منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید و بررسی تجربی آن در ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-112

تیمور رحمانی؛ حسین امیری