نویسنده = موحدی بکنظر، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری؛ با تأکید بر دیدگاه اسلامی

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 121-138

قهرمان عبدلی؛ مهدی موحدی بکنظر


2. درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 81-99

محمود متوسلی؛ محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر