نویسنده = صمدی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. سیاست پولی بهینه‌ی استوار در شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هانسن و سارجنت

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-179

فاطمه لبافی فریز؛ سعید صمدی؛ خدیجه نصرالهی؛ رسول بخشی دستجردی


2. واکاوی فضایی روند تورم مواد غذایی در ایران

دوره 51، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 347-456

سعید صمدی؛ مژگان سلیمانی؛ ایمان کی فرخی