نویسنده = محبی، علی
تعداد مقالات: 2
1. برآورد میزان بهینة اجتماعی گاز دی اکسید گوگرد (SO2) منتشر‌شده از مجتمع مس سرچشمه و مالیات بهینه بر آن

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 775-797

سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی