نویسنده = مجاهدی موخر، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر ریشه‌های ذهنی نرخ بهره، رهیافتی عقلی مبتنی بر فلسفه‌ی اسلامی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 597-617

سمیه رشیدیان؛ محمدمهدی مجاهدی موخر؛ امراله امینی؛ علی معصومی نیا