نویسنده = داودی، پرویز
تعداد مقالات: 2
1. گروه‎بندی دارایی‎های پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 879-904

علیرضا عرفانی؛ پرویز داودی؛ فرزانه صادقی