نویسنده = رحمتی، محمد حسین
تعداد مقالات: 3
2. حل معماهای بهره‌وری با تخمین نااریب تابع تولید صنعتی در ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 801-830

عسل پیله وری؛ محمد حسین رحمتی


3. بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۱-۱۳۹۲

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 569-594

محمد حسین رحمتی؛ علی کریمی راد؛ سید علی مدنی زاده