نویسنده = حیدریان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO2 ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل استان های ایران

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 805-828

سهراب دل انگیزان؛ آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان