نویسنده = کمیجانى، دکتر اکبر
تعداد مقالات: 2
1. ثبات تابع تقاضای پولی در ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر اکبر کمیجانى؛ رضا بوستانى


2. تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

دکتر اکبر کمیجانى؛ دکتر محمد مهدى عسکرى