نویسنده = شاپور محمدی
محاسبه ی بازده‎ی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 155-180

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی؛ وحید بهروزی ایزدموسی


بررسی حافظه‎ی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران

دوره 46، شماره 4، دی 1390، صفحه 207-226

شاپور محمدی؛ هستی چیت سازان


موانع سرمایه‎گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 42، شماره 4، مرداد 1386

فرهاد رهبر؛ فرشید مظفری خامنه؛ شاپور محمدی


نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی)

دوره 38، شماره 3، دی 1382

دکتر محمود توسلی؛ دکتر حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی