نویسنده = ���������� ���������� ������
اثر هزینه‌های تجارت در اندازۀ تجارت خارجی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 155-171

10.22059/jte.2014.50545

علی نصیری اقدم؛ سید عادل خراسانی


ارزیابی موانع انجام‌دادن کسب و کار در استان زنجان

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 129-147

10.22059/jte.2013.35815

احمد میدری؛ علی نصیری اقدم؛ زینب مرتضوی فر