نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 3
1. اثر هزینه‌های تجارت در اندازۀ تجارت خارجی

دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 155-171

10.22059/jte.2014.50545

علی نصیری اقدم؛ سید عادل خراسانی


2. ارزیابی موانع انجام‌دادن کسب و کار در استان زنجان

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 129-147

10.22059/jte.2013.35815

احمد میدری؛ علی نصیری اقدم؛ زینب مرتضوی فر


3. عوامل مؤثر بر انتخاب کانال صادراتی فرش دستباف از منظر اقتصاد هزینه‎ی مبادله

دوره 46، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 227-263

ابوالقاسم مهدوی؛ علی نصیری اقدم