نویسنده = یاوری، کاظم
تعداد مقالات: 3
1. تعیین کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها و رویکرد دو مرحله‎ای

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 21-39

محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ الیاس نادران


2. برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

رحمان سعادت؛ کاظم یاوری


3. وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور