نویسنده = مرزبان، حسین
تعداد مقالات: 4
2. بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 735-756

مهدی صارم؛ حسین مرزبان؛ منصور زیبایی؛ روح اله شهنازی


4. فساد و بار مقرراتی بخش عمومی

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 137-158

حسین مرزبان؛ حمید رضا حسین پور