نویسنده = صفاری، بابک
تعداد مقالات: 3
1. تعیین عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر براساس هزینه های اجتماعی(مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 841-858

منصور جوهری فروشانی؛ حسین حق شناس؛ بابک صفاری


3. تحلیل عوامل مؤثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 163-186

رضا نصراصفهانی؛ بابک صفاری؛ محمدرضا لطیفی