کلیدواژه‌ها = مزیت نسبی
تعداد مقالات: 5
3. رقابت‌پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارت‎جهانی

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

علی اکبر نیکواقبال؛ حسن ولی بیگی


4. بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

رضا نجارزاده؛ سولماز عبدالهی حقی