کلیدواژه‌ها = انتظارات تورمی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل عوامل مؤثر بر شهرت مقام پولی در ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 281-304

10.22059/jte.2015.55083

ایمان باستانی فر


2. NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

زهرا افشاری؛ احمد یزدان پناه؛ مرضیه بیات