کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 3
1. تعیین عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر براساس هزینه های اجتماعی(مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 841-858

10.22059/jte.2017.63662

منصور جوهری فروشانی؛ حسین حق شناس؛ بابک صفاری


2. تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی شهر اصفهان

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 477-496

10.22059/jte.2017.61862

بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ فاطمه موذنی


3. قیمت‏ گذاری‏ بهینه پارکینگ‏های عمومی (مطالعه موردی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 751-776

10.22059/jte.2015.55811

بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ عیسی مردای