کلیدواژه‌ها = مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
تعداد مقالات: 3
1. اثر تکانه‌های صادرات نفت و تعامل آن با قدرت انحصاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت DSGE

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 395-418

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ معصومه امامی کلائی؛ ناصرعلی یداله زاده طبری


3. سیاست مالی اقتصاد ایران در یک مدل DSGE (با تأکید بر خانوارهای غیرریکاردین)

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 551-580

جعفر حقیقت؛ امین حبیب زاده؛ نازیلا محرم جودی