کلیدواژه‌ها = تقاضای پول
تقاضای پول در یک اقتصاد غیرربوی

دوره 47، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 129-151

10.22059/jte.2012.24676

فاطمه اسمعیلی؛ سیدکاظم صدر؛ محمد نوفرستی