کلیدواژه‌ها = VECM
تعداد مقالات: 3
1. تعیین عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره‌ی 1389- 1355 (روش تصحیح خطای برداری)

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 367-386

10.22059/jte.2017.221471.1007406

محمد شریف کریمی؛ سهراب دل انگیزان؛ راضیه حیدریان محمدآبادی


2. رقابت پذیری صادراتی پسته ایران دربازارهای جهانی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 951-976

10.22059/jte.2016.59464

ابوالفضل محمودی؛ سحر جلالی


3. اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال ایران

دوره 44، شماره 4، زمستان 1388

احسان رسولی نژاد؛ مهدی نوری