کلیدواژه‌ها = مصرف
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 487-523

10.22059/jte.2019.72765

نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ صداقت شهمراد


3. اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 109-128

10.22059/jte.2012.29256

سید محمدعلی کفایی؛ جواد عرب‌یارمحمدی