کلیدواژه‌ها = شاخص لرنر
رقابت بانکی و ریسک سیستمی نظام بانکداری ایران

دوره 58، شماره 3، آذر 1402، صفحه 459-485

10.22059/jte.2023.362423.1008835

علی نمکی؛ رضا راعی؛ محمد پورطالبی جاغرق


ارزیابی نظریۀ قدرت همسنگ در صنایع ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 295-314

10.22059/jte.2014.51795

سوده السادات امامی؛ حمید کردبچه


سنجش قدرت بازاری صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 43-64

10.22059/jte.2013.35167

محمدنبی شهیکی تاش