نویسنده = آماده، حمید
تعداد مقالات: 3
1. عوامل تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی ایران

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 663-686

زکریا فرج زاده؛ حمید آماده؛ محمد عمرانی


3. تحلیل الگوهای اقتصاد تعاون

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

حمید آماده؛ مجید کوپاهی