نویسنده = امامی میبدی، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان‌‌های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داد‌ه‌‌ها

دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 173-188

علی آزادی نژاد؛ حمید آماده؛ علی امامی میبدی


2. بررسی عوامل زیست محیطی مؤثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

علی امامی میبدی؛ آرش اعظمی؛ احسان حق دوست