نویسنده = طیب نیا، علی
تعداد مقالات: 4
1. اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابت‌های فلسفی، نظری و عملی

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 159-178

محمود مشهدی احمد؛ محمود متوسلی؛ علی طیب نیا


3. اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

علی طیب نیا؛ فاطمه قاسمی