نویسنده = یزدانی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. اثر یکپارچگی تجاری بر کارایی جریان تجارت گاز ایران، با استفاده از الگوی جاذبه

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 989-1018

مهدی یزدانی؛ حامد پیرپور؛ ابولفضل رحیمی


2. اثرات مرزی در تجارت دوجانبه ایران و شرکای برتر تجاری: رویکرد الگوی جاذبه غیرخطی

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 245-269

مهدی یزدانی؛ مینا صادقی؛ هادی رمضانی