نویسنده = �������������� ������������
بررسی جایگاه ایران در تجارت بین‌المللی: یک رهیافت شبکه

دوره 50، شماره 4، دی 1394، صفحه 881-902

10.22059/jte.2015.56150

همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی


تحلیل منحنی S در روابط دوجانبة تجاری ایران و شرکای عمدة تجاری (1371 ـ 1390)

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 147-167

10.22059/jte.2015.54100

سید کمیل طیبی؛ همایون شیرازی؛ نرگس سخندانی


بررسی عوامل مؤثر در جریان مهاجرت از ایران با استفاده از مدل پانل پویا

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 337-362

10.22059/jte.2014.51797

محسن رنانی؛ همایون شیرازی؛ بهروز صادقی عمروآبادی


اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه

دوره 47، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-20

10.22059/jte.2012.25007

کریم آذربایجانی؛ همایون شیرازی؛ ندا سمیعی