نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جایگاه ایران در تجارت بین‌المللی: یک رهیافت شبکه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 881-902

10.22059/jte.2015.56150

همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی


2. تحلیل منحنی S در روابط دوجانبة تجاری ایران و شرکای عمدة تجاری (1371 ـ 1390)

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 147-167

10.22059/jte.2015.54100

سید کمیل طیبی؛ همایون شیرازی؛ نرگس سخندانی


3. بررسی عوامل مؤثر در جریان مهاجرت از ایران با استفاده از مدل پانل پویا

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 337-362

10.22059/jte.2014.51797

محسن رنانی؛ همایون شیرازی؛ بهروز صادقی عمروآبادی


4. اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-20

10.22059/jte.2012.25007

کریم آذربایجانی؛ همایون شیرازی؛ ندا سمیعی