نویسنده = زبیری، هدی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطة آن با توسعة اقتصادی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 621-645

زهرا کریمی موغاری؛ اسمعیل ابونوری؛ هدی زبیری


3. بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش‌افزوده زیربخش‌های صنعت در ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 363-383

زهرا کریمی موغاری؛ هدی زبیری؛ یونس نادمی