نویسنده = کریم آذربایجانی
بررسی جایگاه ایران در تجارت بین‌المللی: یک رهیافت شبکه

دوره 50، شماره 4، دی 1394، صفحه 881-902

10.22059/jte.2015.56150

همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی


بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI)

دوره 42، شماره 3، فروردین 1386

سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ بتول رفعت


براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346)

دوره 41، شماره 3، شهریور 1385، صفحه 1-200

کریم آذربایجانی؛ علیمراد شریفی؛ مهسا ساطعی