کلیدواژه‌ها = اقتصاد زیرزمینی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره‌ی 1389- 1355 (روش تصحیح خطای برداری)

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 367-386

10.22059/jte.2017.221471.1007406

محمد شریف کریمی؛ سهراب دل انگیزان؛ راضیه حیدریان محمدآبادی


3. مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی

دوره 38، شماره 1، بهار 1382

دکتر علیرضا شکیبایى؛ دکتر حسین صادقى